Thứ Sáu, ngày 30 tháng 5 năm 2014

NGƯỜI MẸ DIỄM PHÚC


NGƯỜI MẸ DIỄM PHÚC

Ngày 31/5 - Đức Maria thăm viếng bà Êlisabét (Lễ kính)
Lời Chúa: Lc 1,39-56
39 Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. 40 Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét. 41 Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, 42 liền kêu lớn tiếng và nói rằng : "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. 43 Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này ? 44 Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. 45 Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em."
Suy Niệm: Vì đã tin vào quyền năng của Thiên Chúa, Đức Mẹ được Thiên Chúa ban cho đặc ân là Mẹ Thiên Chúa, vì một điều lạ lùng và vượt xa trí hiểu của loài người, nhưng Đức Maria dám đón nhận cũng như sẵn sàng chịu mọi đau khổ khi cưu mang Đấng Cứu Thế. Ôi Đức Mẹ thật tuyệt vời!

Cầu Nguyện: Lạy Chúa Giêsu. Chúa đã chọn Mẹ làm người cưu mang Chúa và đồng công cứu chuộc nhân loại. Xin cho con luôn biết tin tưởng phó thác vào sự quan phòng và tình yêu bao la của Chúa như Mẹ Maria đã phó thác và xin vâng trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời Amen. 

Thứ Hai, ngày 26 tháng 5 năm 2014

CHÚA ĐẾN


CHÚA SẼ ĐẾN

"Khi Người đến, Người sẽ tố cáo thế gian về tội lỗi, về sự công chính và về án phạt." (Ga 16,8)
Thứ Ba Tuần VI Mùa Phục Sinh
Lời Chúa: Ga 16,5b-7
5b Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Bây giờ Thầy về với Đấng đã sai Thầy, mà các con không ai hỏi Thầy: Thầy đi đâu? 6 Nhưng vì Thầy đã nói với các con điều đó, nên lòng các con tràn ngập u sầu. 7 Dầu vậy Thầy phải nói sự thật cho các con: Thầy đi thì ích lợi cho các con, vì nếu Thầy không đi, thì Đấng Phù Trợ sẽ không đến với các con, nhưng nếu Thầy ra đi, Thầy sẽ sai Người đến với các con. 
Suy Niệm: Chúa sẽ đến vào ngày tận thế để xét xử trần gian, vì thế những ai tin vào Chúa và sống ngay chính sẽ được Ngài cứu thoát, còn những ai sống trong tội lỗi sẽ lãnh lấy hình phạt của Thiên Chúa.
Cầu Nguyện: Lạy Chúa Giêsu. Chúa dạy con luôn biết tin tưởng vào tình thương của Chúa. Xin Chúa cho con biết đem tình thương ấy mà giới thiệu cho mọi người, nhất là những người chưa nhận biêt Chúa  Amen. 

Thứ Năm, ngày 22 tháng 5 năm 2014

HÃY YÊU THƯƠNG NHAU


GIỚI RĂN CỦA CHÚA

"Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con." (Ga 5,12)
Thứ Sáu Tuần V Mùa Phục Sinh
Lời Chúa: Ga 15,12-15
12 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Đây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con. 13 Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. 14 Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thi hành những điều Thầy truyền. 15 Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm; Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết. 
Suy Niệm: Con người luôn tạo ra xung đột và dễ bất hòa, do đó Chúa Giê su đãđể lại cho thế gian lệnh truyền của Chúa la2moi5 người hãy yêu mến nhau, như Chúa yêu hết mọi người.
Cầu Nguyện: Lạy Chúa Giêsu. Chúa dạy chi cin phải biết yêu thương hết thảy mọi người, thế nhưng yêu thương người mình không yêu thật không dễ chút nào. Xin Chúa cho có trái tim như Chúa để con biết yêu thương hết mọi người Amen. 

Thứ Tư, ngày 14 tháng 5 năm 2014

RƯỚC CHÚA


RƯỚC CHÚA


"Ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy." (Ga 13,20)
Thứ Năm Tuần IV Mùa Phục Sinh
Lời Chúa: Ga 13, 20
 20 Thật, Thầy bảo thật anh em: ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy."
Suy Niệm: Được đón tiếp Chúa là điều thật hạnh phúc, thế nhưng hằng ngày Chúa vẫn đến thăm nhà mỗi người nhưng có mấy người nhận ra Chúa, mỗi khi rước lễ là tôi đã đón rước Chúa, nhưng nhiều khi tôi vẫn còn thờ ơ, ôi ! tôi thật có lỗi với Chúa.
Cầu Nguyện: Lạy Chúa Giêsu. Chúa đã đến trần gian để ở với con thế nhưng nhiều khi con vẫn thờ ơ với Chúa, hằng ngày Chúa vẫn đến thăm con nhưng con lại vô tình không để tâm đến Chúa. Xin Chúa cho con luôn biết giữ tâm hồn trong sạch vì mỗi lần rước lễ là con đón Chúa vào nhà con Amen. 

Thứ Ba, ngày 13 tháng 5 năm 2014

ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI


ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI


"Ta là sự sáng đã đến thế gian, để bất cứ ai tin Ta, người ấy sẽ không ở trong sự tối tăm." (Ga 12,46)
Thứ Tư Tuần IV Mùa Phục Sinh
Lời Chúa: Ga 12,44-46
44 Khi ấy, Chúa Giêsu lớn tiếng nói rằng: "Ai tin vào Ta thì không phải là tin vào Ta, nhưng là tin vào Đấng đã sai Ta. 45 Và ai thấy Ta là thấy Đấng đã sai Ta. 46 Ta là sự sáng đã đến thế gian, để bất cứ ai tin Ta, người ấy sẽ không ở trong sự tối tăm. 
Suy Niệm: Chúa Kitô Phục Sinh,  đem lại nguồn sống mới cho nhân loại và chiếu vào thế gian ánh sáng vĩnh cửu, để những ai tin vào Ngài mà đi trong ánh sáng thì không phải chết nhưng được sống đời đời. 
Cầu Nguyện: Lạy Chúa Giêsu. Chúa đã chiếu vào thế gian ánh sáng để soi đường cho con bước. Xin Chúa cho con biết dùng ánh sáng của Chúa mà luôn đi trong sự công chính và biết tránh xa những đam mê bất chính để không bao giờ phải xa lìa Chúa Amen. 

Thứ Hai, ngày 12 tháng 5 năm 2014

CHỦ CHIÊN


CHỦ  CHIÊN


"Ta là cửa, ai qua Ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi, người ấy sẽ ra vào và tìm thấy của nuôi thân." (Ga 10,9)
Thứ Hai Tuần IV Mùa Phục Sinh
Lời Chúa: Ga 10,1-5
1 Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Thật, Ta bảo thật cùng các ngươi, ai không qua cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào lối khác, thì người ấy là kẻ trộm cướp. 2 Còn ai qua cửa mà vào, thì là kẻ chăn chiên. 3 Kẻ ấy sẽ được người giữ cửa mở cho, và chiên nghe theo tiếng kẻ ấy. Kẻ ấy sẽ gọi đích danh từng con chiên mình và dẫn ra. 4Khi đã lùa chiên mình ra ngoài, kẻ ấy đi trước, và chiên theo sau, vì chúng quen tiếng kẻ ấy. 5 Chúng sẽ không theo người lạ, trái lại, còn trốn tránh, vì chúng không quen tiếng người lạ".
Suy Niệm: Người Kitô hữu được Chúa chăn dắt bởi chủ chiên là những Linh Mục của Chúa, người giáo dân là con chiên, thế nên phải nghe theo lời hướng dẫn của Chủ chăn để luôn được đi trong ánh sáng của Chúa.
Cầu Nguyện: Lạy Chúa Giêsu. Được sống trong giáo hội của Chúa là một hạnh phúc, xin Chúa cho con luôn biết nghe theo sự hướng dẫn của các vị mục tử, để luôn được sống và được hưởng sự bình an và sống trong tình yêu thương của Chúa Amen. 

Thứ Tư, ngày 07 tháng 5 năm 2014

HÀNH TRÌNH YÊU THƯƠNG


Giáo xứ Long Bình HÀNH TRÌNH YÊU THƯƠNG

Ta bo tht các ngươi: mi ln các ngươi làm như thế cho mt trong nhng anh em bé nhỏ nht ca Ta đây, là các ngươđã làm cho chính Ta vậy. Mt 25,40”.
        Nhằm sống và thc hành Li Chúa trong Năm-Phúc-Âm-Hóa gia đình, sau nhiều tháng chuẩn bị thực phẩm và kinh phí, sáng ngày 29 tháng 4 năm 2014, dưới sự hướng dn ca Cha Chánh xứ Phêrô Nguyn Văn Cường, Giáo xứ Long Bình, hạt Thủ Thiêm đã lên đường thăm tri trẻ mồ côi Vinh Sơn 4 và Vinh Sơn 6 thuc thôn 10, xã Đăk Tờ Re, Huyn Kon Ry, Tnh Kom Tum. 

Cùng đồng hành vi Cha Chánh xứ trong chuyếđi có quý Tu sĩ đang phc vụ ti giáo x, mt số thành viên Caritas, các bà mẹ công giáo ca giáo ht và giáo x, cũng như mt số  anh chị huynh trưởng, giáo lý viên trong giáo xứ.

Vào lúc 6h00 sáng sau thánh lễ cầu bình an cho chuyến đi, đoàđã rời giáo xứ trong sự gởi trao tình thương ca cng đoàđến vi các em mồ côi nơi núi rng Tây Nguyên, vượt hành trình ngàn dặm với nhng đođường xung cp và đang được tu sa còn ngổn ngang sỏi đá, khiến xe di chuyn lc lư như con thuyn vượt sóng và đã làm cho nhiều người trong đoàn mi mt, thế nhưng tình thương đã vượt lên tt cả để tam cùng vi các em cùng ăn, cùng , cùng sinh hoạt”.

Theo li kể ca Cha chánh x, tri trẻ mồ côVinh Sơn 4 và Vinh Sơn 6 do các nữ tu dòng “Ảnh Làm Phép Lạ” chăm sóc, hin có khog 350 em mồ côlà người dân tc thiu s, vì cuộc sống gia đình của các em gặp khó khăn, phn ln các em bị cha mẹ bỏ tđây khi còn nhỏ và không có ngày trở về đoàn tụ vi gia đình, nên đối vi các em các soeur như người Mẹ và tri nơđây là nhà, nơđây các em đượđi hc, được giáo dc và làm viđể cùng giúđỡ nhau trong cuc sng.

 Thông cm vi nhng khó khăn thiếu thn ccác em, qua li mi gi ca Cha Chánh x, cng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ đã góp rất nhiều hiện vật và hiện kim để giúđỡ các em trong chuyến thăm này, ti nơđây Cha đã dâng Thánh lễ, các Tu sĩ và các anh chị giáo lý viên đã cùng nấu ăn, cùng ng, cùng sinh hot vui chơi vi các em như để chia sẻ và bù đắp phn nào nhng thiếu thn về móăn tinh thn cũng như vt cht nơi núi rng heo hút này. 

Soeur Liên hiđang chăm sóc các em ti trVinh Sơn 4 chia s, khó khăn thiếu thn về vt cht nơđây tuy còn nhiều, thế nhưng, nhờ sự quan tâm của quý Cha, tấm lòng quảng đại sẻ chia ca nhng nhà ho tâm như giúp thêđộng lc và nim vui trong vic nuôi dưỡng và chăm sóc các em. Soeur cũng ước mong mt ngày nàđó các em được giao lưu và gp gỡ vi các bn thiếu nhi ti giáo phn Thành Phố Hồ Chí Minh, như để được tiếp xúc và nhìn thấy những điu mi lạ trong cuđời.

Từ thc tế ca chuyếđi, đã để li trong tâm thc ca các thành viên trong đoàn, sự khâm phc tinh thn phc vụ ca các soeur nơđây là sng nghèo khóđơn sơ, hết lòng chăm sóc nhng mnh đời bt hnh bị bỏ rơi nơi núi rng heo hút còn ít người biếđến, dù khó nhc nhưng nét mt vn vui tươi, lc quan và tin tưởng. Mc khác, nhờ sự chăm sóc và giáo dc ca các soeur đã giúp các em sống ngoan hiền, ý thức và có kỷ luật, đoàn kết cũng như tinh thn tự giác trong sinh hot hng ngày và đã làm cho bác tài xế ngoại đạo cũng như mt cụ bà 74 tui phi tht lên rng: Xin cho tôi tớ Chúđược ra đi bình an”. Vì đã được tn mt chng kiến.

Kết thúc chuyến thăm, trêđường về đoàđã đến kính viếng Đức Mẹ ti trung tâm hành hương Đức Mẹ Măng Đen, ra về mang theo ước mơ mà quý Soeur trao gởi, nhờ lời  cầu nguyện, sự quan tâm và quảng đại cân nhân xa gn, ước mong ước mơ ấy sm trở thành hin thc, để đem li nim vui cho các em và niềm hạnh phúc cho những tấm lòng quảng đại  vì được phc vụ Chúa qua tha nhân.

(Viết theo lời tường thật của Cha Chánh xứ) 
Giuse Quý Nguyễn